Telefon : +90 212 625 3342

SMS Başlığı Nedir


Alfanumerik Başlık (CLI = SMS Başlığı) basit bir anlatımla; SMS Gönderen gerçek veya tüzel kişiyi 11 karakteri aşmadan tanımlamaktır. Bu tanımlama Türkçe karakter içeremez. Örneğin TÜRKHOST firma adı TURKHOST olarak tanımlanır.

Başlık taleplerinde dikkat  edilmesi gereken hususlar;
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından , 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ü) ve (y) bentlerine dayanılarak hazırlanmış olan  Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar  başlığı altında belirtilen maddelere uygun seçilmesi zorunludur. Aksi takdirde talep edilen başlık kullanıma açılmayacaktır.

(a) Gönderici ad-soyadı olması halinde kimlik belgesini, unvanı olması halinde kimlik belgesi ile birlikte unvanı ispatlayıcı belgeyi ayrıca e-devlet kapısında ürettiği "Yerleşim Yeri Belgesi"ni

(b) Şirket unvanı olması halinde, şirket tarafından imzalı ve kaşeli Ticaret Sicil Gazetesi örneği veya Ticaret Sicil Kaydı veya unvanı ispatlayıcı diğer resmi belgeleri, 

(c) Kamu kurum ve kuruluş unvanı olması halinde, ilgili Kamu kurum ve kuruluşundan alınmış resmi belgeyi, 

(ç) Sivil toplum kuruluşu unvanı olması halinde, ilgili sivil toplum kuruluşundan alınmış belgeyi,

(d) Marka adı içermesi halinde, marka sahipliğini ispatlayıcı belgeyi, 

(e) Bayiliği veya temsilciliği yapılan bir firma veya kuruluş adını içermesi halinde, ilgili firma veya kuruluş izninin alındığını ispatlayıcı belgeyi 

(f) İşbu fıkrada yer almayan şekillerde kullanımı halinde, gerekli görülebilecek ispatlayıcı belgeleri

temin etmekle ve gerektiğinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.

Sık kullanılanlara ekle  Sık kullanılanlara ekle    Bu dökümanı yazdır  Bu dökümanı yazdır

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?


MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ

Zafer ÖZTÜRK
5 yılı aşkın bir süredir TURKHOST' dan kesintisiz ve sorunsuz hizmet almaktayım.Her zaman güleryüzlü ve çözüm odaklı oldu. TURKHOST'la çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Necati BAYDAK
Şirket olarak kurumsal ve çözüm odaklı, tecrübeli personeli ve çok iyi alt yapısıyla TURKHOST Toplu Sms ve hosting alanında beklentilerimizi 3 yıldır fazlası ile karşılamakta. Teşekkürler TURKHOST.